PRISER

PRISER

I tvivl om du skal vælge en Milva Miljøscreening eller en Miljø- og resourcekortlægning? Kontakt os eller læs mere her. Holdensen anbefaler som udgangspunkt altid en komplet miljø- og resourcekortlægning med Milva.

Mindre projekter under 500 m2 har et fast, lavt grundhonorar, mens større projekter afregnes pr. m2. Dertil kommer pris for kemiske analyser.
* Alle priser er ekskl. moms.

Milva Miljøscreening
(Miljøkortlægning)

Online digital Milva rapport
Brugervenlig digital rapport. Giver bedre overblik over projektet samt kan opdateres løbende.
Klassisk PDF-rapport
Den klassiske miljørapport i PDF-format er nødvendig til sagsbehandlingen.
Registring af alle miljøproblematiske materialer
Gør det nemt at finde risikozonerne i ejendommen. Lovkrav ift. affaldsanmeldelsen.
Prøveudtag og fotodokumentation
Fotodokumentationen af prøveudtag til kemisk analyse er et lovkrav og sikrer kvaliteten.
Grundplan med prøveudtag
Grundplan med prøveudtag gør det nemmere at få overblik over projektet.
Lovpligtig dokumentation til affaldsanmeldelse
Lovpligtig dokumentation til kommunen. OBS! Dog ikke mængder.
Al nødvendig information til affaldsanmeldelse
Mængder, affaldskategorier, håndteringsbeskrivelser og EAK-koder til nem affaldsanmeldelse. Overfør dataen én til én.
Grundhonorar
Fra 3.196 DKK
Milva Miljøscreening
(Miljøkortlægning)
Milva Miljø- og
Ressourcekortlægning
Online digital Milva rapport
I
Klassisk PDF-rapport
I
Registring af alle miljøproblematiske materialer
I
Prøveudtag og fotodokumentation
I
Grundplan med prøveudtag
I
Lovpligtig dokumentation til affaldsanmeldelse
I
Al nødvendig information til affaldsanmeldelse
I
Oversigt over saneringsopgaver
I
Registring af alle materialer samt fast inventar
I
Estimerede mængder på alle materialer
I
Placering af alle materialer på grundplan
I
Komplet overblik over alle affaldsfraktioner
I
Gensalgskatalog (bruttoliste)
I
Grundhonorar ved projekter under 500 m2
Fra 3.196 DKK *
Fra 3.996 DKK *

Milva Miljø- og
Ressourcekortlægning

Online digital Milva rapport
Brugervenlig digital rapport. Giver bedre overblik over projektet samt kan opdateres løbende.
Klassisk PDF-rapport
Den klassiske miljørapport i PDF-format er nødvendig til sagsbehandlingen.
Registring af alle miljøproblematiske materialer
Gør det nemt at finde risikozonerne i ejendommen. Lovkrav ift. affaldsanmeldelsen.
Prøveudtag og fotodokumentation
Fotodokumentationen af prøveudtag til kemisk analyse er et lovkrav og sikrer kvaliteten.
Grundplan med prøveudtag
Grundplan med prøveudtag gør det nemmere at få overblik over projektet.
Lovpligtig dokumentation til affaldsanmeldelse
Lovpligtig dokumentation til kommunen. OBS! Dog ikke mængder.
Al nødvendig information til affaldsanmeldelse
Mængder, affaldskategorier, håndteringsbeskrivelser og EAK-koder til nem affaldsanmeldelse. Overfør dataen én til én.
Oversigt over saneringsopgaver
Skaber overblik over særlige arbejdsmiljømæssige hensyn. Grundlag for et præcist tilbud fra entreprenøren.
Registring af alle materialer samt fast inventar
Registrering af ikke-miljøfarlige materialer. Detaljegraden varierer efter projekttype/aftale.
Estimerede mængder på alle materialer
Materialemængder er nødvendige ifbm. affaldsanmelde. Er uundværligt ved genanvendelse.
Placering af alle materialer på grundplan
Skaber overblik over projektet og dokumentere ressourcerne.
Komplet overblik over alle affaldsfraktioner
Alle materialer sorteres i affaldsfraktioner, hvilket gør affaldsanmeldelsen meget nemmere.
Gensalgskatalog (bruttoliste)
Gør det nemmere at gensælge/genbruge dokumenterede, rene ressourcer fra din ejendom.
Grundhonorar
Fra 3.996 DKK
+
Kemisk analyse inkl. prøveudtag.
Hvor mange analyser indeholder mit projekt? Se eksempler på kortlagte projekter her
280 DKK pr. kemisk analyse *
Mulige tillægsydelser
Se dem alle her
Mulige tillægsydelser (Læs mere).
Ansøgning om nedrivningstilladelse
Anmelde byggeaffald til kommunen

KEMISKE ANALYSER

Antallet af kemiske analyser afhænger af omfanget af risikomaterialer i dit projekt. Det er i praksis umuligt at forudsige, hvorfor vi normalt ikke giver faste tilbud eller garanterede maksimumpriser.
Der er typisk behov for:
5-20 analyser i et sommerhus.
10-35 analyser i et almindeligt enfamilieshus.
1 analyse per 20 m2 ved projekter over 5.000 m2.
SE MERE INFO
SE MERE INFO
SE MERE INFO
SE MERE INFO
SE MERE INFO
SE MERE INFO
SE MERE INFO
SE MERE INFO
SE MERE INFO
SE MERE INFO
SE MERE INFO
SE MERE INFO
SE MERE INFO
SE MERE INFO
SE MERE INFO
SE MERE INFO
SE MERE INFO
SE MERE INFO
SE MERE INFO
SE MERE INFO
SE MERE INFO
SE MERE INFO
SE MERE INFO
SE MERE INFO
SE MERE INFO
SE MERE INFO
SE MERE INFO

TILLÆGSYDELSER

Udover gennemførsel din af miljøscreening eller miljø- og ressourcekortlægning tilbyder Holdensen Rådgivning også følgende serviceydelser:
Ansøgning om nedrivningstilladelse
Vi tilbyder hjælp til at ansøge kommunen om en nedrivningstilladelse. Den gælder i 12 måneder. Behandlingstiden varierer fra kommune til kommune.
Anmelde byggeaffald til kommunen
Du skal anmelde dit byggeaffald til kommunen. Det skal ske senest 14 dage før nedrivning. På baggrund af Milva-rapporten (vores miljø- og ressourcekortlægning af bygningen) er dette blevet lettere, men Holdensen Rådgivning tilbyder selvfølgelig også hjælp til den sidste del af ansøgningen.  

NB. Ikke muligt på baggrund af en miljøscreening, da denne - modsat miljø- og ressourcekortlægningen - ikke indeholder mængder på materialer.
Tak for din besked, vi vender tilbage hurtigst muligt
Hov! Noget gik galt, prøv igen
Tue holdesen
Tue Holdensen, Direktør i Holdensen - en del af Milva
- Den rigtige rådgiver kan betyde forskellen på en mindre formue, utilsigtede lovbrud eller unødvendig livsfare. Vi har stiftet Holdensen Rådgivning for at hæve branchestandarden.

Vores seks rådgivere har erfaringer og kompetencer fra alle type projekter i alle størrelser, og med vidt forskellige behov og ambitioner.

Som din uvildige og dybt professionelle rådgiver hjælper vi dig sikkert i mål!
Kontakt en rådgiver