BIBLIOTEK
HOLDENSEN BIBLIOTEK

Miljøscreening og miljøkortlægning -  Hvad skal jeg vælge?

Når du skal have revet dit hus ned eller renoveret det, vil du opleve at kommunen eller din entreprenør beder dig om at lave en miljøscreening.

Når nedrivningen/renovationen genererer mere end 1 tons affald kræver lovgivningen, at bygherre laver en miljøscreening af sin ejendom, for at vurdere om der findes miljøskadelige stoffer i de dele af bygningen, der skal rives ned.

Spoiler alert: Det gør der.  

Derfor er det nødvendigt at foretage miljøprøver og kemisk af bygningens materialer. Her undersøges hvilke potentielt miljøfarlige stoffer, som asbest, PCB, tungmetaller, PAH’er (tjærestoffer) og klorparaffiner, der findes i byggematerialerne.
Miljøscreening. “En indledende vurdering af bygningen evt. via en besigtigelse. Prøvetagning er ikke altid en del af en screening” (Kilde: Værdibyg).
Uden kortlægning og prøvetagning er dette en overfladisk vurdering, som ofte ofte kan være helt og aldeles spild af tid og penge.

Miljøkortlægning. ”En detaljeret gennemgang af bygningen med prøvetagning, der resulterer i en miljørapport” (Kilde: Værdibyg).
Mange tilbyder denne ydelse under navnet Miljøscreening. Det centrale du skal være opmærksom på er, hvorvidt det indebærer prøveudtag og en fuldstændig kortlægning af bygningsmassen.

OBS! Som bygherre kan du ikke bruge en miljøscreening til at anmelde affald ved kommunen, da  lovgivningen kræver en komplet kortlægning samt angivelse af mængder.

Milva miljø- og ressourcekortlægning. En komplet kortlægning af alle materialer, risikomaterialer såvel som genanvendelige ressourcer, med prøvtagning og kemisk analyse. Inkluderer derudover estimerede mængder, placeringer og komplet overblik over alle affaldsfraktioner. Altsammen nødvendig information til lovpligtig anmeldelse af affald til kommunen.

Arbejdsmiljø kræver kortlægning

Som bygherre har du ansvar for sikkerhed og arbejdsmiljø, når hele eller dele af bygningen rives ned. Hvis projektet involverer håndværkere, entreprenører eller andre eksterne fagfolk, skal bygherre leve op til arbejdsmiljølovgivningen.

Alt andet end 100 % Gør-Det-Selv kræver kortlægning. (i) (GDS der mere end 1 tin stadig

For at kunne sikre et godt arbejdsmiljø kræver det, at du har et overblik over arbejdets omfang og kompleksitet. Derfor skal du have kortlagt de potentielle miljørisiko og undersøge hvilke miljøskadelige stoffer der til stede i bygningen. Her er en indledende, overfladisk miljøscreening uden fuldstændig kortlægning ikke tilstrækkeligt.

Grundighed giver et godt tilbud

Jo bedre bygningen er kortlagt, jo mere retvisende et tilbud får du fra entreprenøren. Så enkelt er det.

Da miljø- og ressourcekortlægning er mere grundig og synliggør alle de miljøskadelige stoffer i ejendommen, har en entreprenør nemmere ved at give et retvisende tilbud på opgaven samt sikre gode arbejdsforhold for sine medarbejdere.

Hvis der blot er tale om en screening, vil en entreprenør selv skulle gætte sig frem til de konkrete sanerings- og arbejdsopgaver samt estimere affaldsmængder og metoder til håndteringen. Det vil oftest resulterer i flere forbehold og udefinerede priser i tilbuddet -  hvilket erfaringsmæssigt har en negativ indflydelse på bygherres totaløkonomi og samarbejdet med entreprenøren. Et godt vidensgrundlag er alfa og omega i en nedrivningsproces, der ikke løber af sporet.

Vi kortlægger altid alle materialer i projektet, når vi miljø- og ressource-kortlægger. Uden at det koster ekstra.

En miljø- og ressourcekortlægning* fra Holdensen giver dig et indgående indblik i bygningsmassen. Alle materialer registreres i Milva-appen, hvilket giver dig en hurtigere, mere detaljeret og billigere kortlægning sammenlignet med en analog kortlægning**.
* Gælder kun ifbm. miljø- og ressourcekortlægning. Ved miljøscreening (miljøkortlægning) kortlægges kun de miljøproblematiske materialer. I tvivl om hvad du skal vælge? Se vores guide her.
** Test udført på projekter med gennemsnitligt 200 analyser viser en omkostningsreduktion på 20-30 % i forhold til nuværende analoge alternativer
Kontakt en rådgiver
Tak for din besked, vi vender tilbage hurtigst muligt
Hov! Noget gik galt, prøv igen
Tue holdesen
Tue Holdensen, Direktør i Holdensen - en del af Milva
- Den rigtige rådgiver kan betyde forskellen på en mindre formue, utilsigtede lovbrud eller unødvendig livsfare. Vi har stiftet Holdensen Rådgivning for at hæve branchestandarden.

Vores seks rådgivere har erfaringer og kompetencer fra alle type projekter i alle størrelser, og med vidt forskellige behov og ambitioner.

Som din uvildige og dybt professionelle rådgiver hjælper vi dig sikkert i mål!