PRIS FOR MILJØSCREENING

Her finder du prisen på en professionel miljøscreening og kortlægning af miljøskadelige stoffer.

Inkl. rådgivning til nedrivningen er overstået!

Miljøscreening og kortlægningsrapport

5.500,- kr. inkl. moms.

  • Uvildig rådgivning hele vejen for at sikre den rigtige pris og en proces uden risiko eller bøvl.
  • Besigtigelse af ejendommen uanset beliggenhed i Danmark – Ingen kørepenge.
  • Prøveudtagning og sagsbehandling af materialeprøver.
  • Udarbejdelse af en MILVA™ Miljøscreenings-, Ressource- og Kortlægningsrapport.
  • Nedrivningsstrategi der passer til dine ønsker og planer.
  • Vejledning i og hjælp til indhentning af tilbud på sanering og nedrivning.
  • Rådgivning ved valg af nedriver.
  • Rådgivning omkring ‘gør det selv’ arbejder.
  • Telefonisk support og ad libitum rådgivning til nedrivningen er overstået.

Pris pr. analyse

350,- kr. inkl. moms.

Behovet for analyser af risikomaterialer afhænger af projektets omfang, alder og materialer.

Der er behov for det der er, men med vores garanterede maksimumpris er du sikker på ikke at blive ruineret.

Priseksempler for miljøscreening og miljørapport

Eksempel 1: Sommerhus inkl. 10 analyser – 9.000,- kr. inkl. moms.
(Der er typisk 5-20 analyser i et sommerhus)

Eksempel 2: Enfamilieshus inkl. 20 analyser – 12.500,- kr. inkl. moms.
(Der er typisk 10-30 analyser i et enfamilieshus)

Garanteret maksimumpris!

Med erfaring fra over 500 projekter tør vi garantere dig et maksimum for prisen på din miljøscreening, så regningen ikke stikker af!

Garanteret maksimumpris for sommerhus på 12.500,- kr. inkl. moms, svarende til 20 analyser.

Garanteret maksimumpris for enfamilieshus på 15.000,- kr. inkl. moms, svarende til ca. 27 analyser.

Hvis der er behov for flere analyser, så betaler vi.

Anmeldelse af affald til kommunen

1.200,- kr. inkl. moms.

Du må ikke gå i gang med nedrivning eller bortskaffelse før affaldet er anmeldt og kommunen har anvist affaldet.

Anmeldelse af affald tager typisk 1-2 timer + evt. dialog med kommunen efterfølgende.
Ud fra vores erfaring vil vi ikke anbefale private bygherrer selv at anmelde affaldet.

Med mere end 500 projekter i bagagen har vi god erfaring med mængdeberegning og korrekt anmeldelse af affald.
Ved anmeldelse af affald er det vigtigt at dele affaldet op i de korrekte sorteringer/fraktioner og angive korrekt estimerede mængder.
Dertil er det vigtigt at der ved de enkelte sorteringer med forurenet eller farligt affald henvises til miljørapportens prøvenumre.
Det er også vigtigt at vedhæfte miljørapporten og analyseresultater.

Det kan tage op til 2 uger at få anvist affaldet på baggrund af en korrekt affaldsanmeldelse.
Det er ved en korrekt og fyldestgørende anmeldelse af affald muligt at få anvisningen og dermed grønt lys til at påbegynde nedrivning og bortskaffelse af affaldet indenfor et par dage ved en høflig henvendelse til sagsbehandleren.

Det varierer fra kommune til kommune, hvor meget af byggeaffaldet der kan afleveres på genbrugspladsen u.b..

Det er bygherres ansvar at anmeldelsen er korrekt, det kan ikke forventes at kommunen er kvalitetskontrol på hverken anmeldelse eller kortlægning af miljøskadelige stoffer, hvorfor det er vigtigt at begge dele er korrekte for at undgå økonomiske konsekvenser.

Vi anmelder kun affald til kommunen ved projekter med en HOLDENSEN miljørapport.

Er du blevet træt af dit hus?

Så hjælper vi dig godt på vej med at få det fjernet.

Ring og få et uforpligtende tilbud på miljøscreening og en snak om dit projekt!

Kontakt

Find et hus der ligner dit og se hvor mange analyser der typisk er behov for i et hus af din type i oversigten herunder!

Miljøscreening Søborg

Pris for miljøscreening af et enfamilieshus er typisk 9.000,- kr. til 15.000,- kr. 
Enfamilieshuse er en overordnet betegnelse for almindelige huse i størrelsesordenen 60-300 m2. Der er typisk mellem 10 og 30 analyser i et almindeligt enfamilieshus.

HOLDENSEN har erfaring med miljøscreeninger i hele Danmark.

Den rigtige proces, derunder indhentning af faste tilbud på sanering og nedrivning ud fra en profesionel miljørapport, medfører typisk en stor besparelse i forhold til at gå direkte til entreprenøren.

Du er velkommen til at ringe for en uforpligtende snak om dit projekt. 

Kontakt

Sommerhuse dækker over mindre huse i størrelsesordenen 11-59 m2, hvor der typisk er mellem 5 og 20 analyser og en pris for miljøscreening på 7.000- kr. til 12.000,- kr. inkl. moms.

Hvis der er mere end 10 m2, så kræver kommunen en miljøscreening og kortlægning af miljøskadelige stoffer, samt anmeldelse af affaldet.

Der kan typisk være en del at spare ved at nedrive størstedelen af sommerhuset selv, idet det typisk er en overkommelig opgave og nedrivningsentreprenører har relativt store startomkostninger. HOLDENSEN kan eventuelt stå for anmeldelse af affaldet for 1.200,- kr. inkl. moms, hvis du ønsker at nedrive selv.

Find et sommerhus der ligner dit i oversigten og se hvad du kan forvente af analyser.

Du er altid velkommen til at ringe ganske uforpligtende og få en snak om dit projekt.

Kontakt

Kategorien Landbrug dækker over enfamilieshuse på landet med en større mængde udhuse, stalde m.v.. Der er typisk mellem 15 og 35 analyser og en samlet pris for miljøscreening på 10.750,- kr. til 18.000,- kr. inkl. moms.

Det er vigtigt at alle bygninger kortlægges, da der ofte findes forskellig forurening i de forskellige bygninger, hvilket har stor betydning for prisen på sanering. Det er bygherres ansvar, IKKE nedrivningsentreprenørens, at der saneres korrekt, hvorfor der er behov for en fyldestgørende kortlægning til udbudsmaterialet.

Du er altid velkommen til at ringe og få en uforpligtende snak om dit projekt og lovgivningen indenfor bygningsaffald.

Kontakt

I denne kategori finder du lidt forskelligt. Autoværksteder, erhvervsbygninger og større udhuse/stalde m.v..

HOLDENSEN udfører miljøscreeninger på ejendomme op til 2.000 m2 ved nedrivning eller renovering.

Du er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak om dit projekt.

Kontakt

Miljørapporten først.

Dernæst indhentning af tilbud.

Der kan ikke indhentes faste tilbud på sanering og nedrivning før der foreligger en miljøscreening og kortlægning af miljøskadelige stoffer.

Hvis nedrivningsentreprenøren står for miljøscreeningen og kortlægningen, så vil saneringen ikke være en del af det indledende tilbud, idet omfanget af saneringen ikke kendes før kortlægningen er udført. Det medfører oftest en dyrere saneringsudgift, end hvis saneringen er inkluderet i tilbuddet og prisen er fast.

Hos HOLDENSEN får du i forbindelse med miljøscreeningen et overslag på hvad nedrivning og sanering bør koste ud fra markedsvilkår og kendskab til branchen. Det er typisk den pris vi lander på når opgaven sendes i udbud.

Miljøskadelige stoffer der kræver professionel sanering.

Det er ikke alle miljøskadelige stoffer der medfører en ekstra saneringsomkostning.

Overordnet set er det primært forurenede malede tunge vægge og malede tunge gulve, der medfører ekstra arbejdstimer til saneringen, idet disse skal afrenses inden nedrivning, hvilket ikke ville være nødvendigt hvis malingen ikke var forurenet.

Fliser, tapet på tunge vægge, lette vægge, træværk m.m. skal alligevel sorteres og bortskaffes og medfører som udgangspunkt kun en ekstraregning i form af dyrere afgifter ved bortskaffelse.

Arbejder med asbest og farligt affald med høje koncentrationer af PCB eller bly kræver særlige forholdregler og medfører også typisk en ekstraudgift.

Hvor mange analyser er der behov for?

Din pris for miljøscreening afhænger af hvor mange analyser der er behov for.

Hos HOLDENSEN er der en gennemprøvet proces hvor vi tager stilling til alle bygningsdele og overflader.
Der udtages materialeprøver til analyse, hvor der ud fra materialets alder er en risiko for miljøskadelige stoffer. Nogle bygningsdele som eksempelvis fibertagplader fra før 1986 klassificeres som asbestholdigt affald uden behov for analyse.

Der er behov for analyser nok til at kortlægge alle forurenede bygningsdele, således at der ikke kommer ekstraregninger under nedrivningen på grund af “ekstra” forurening.

Der er i alle kommuner retningslinjer for, hvad det forventes at kortlægningen indeholder. Det er uheldigvis endnu ikke en eksakt videnskab, da de enkelte kommuner har mulighed for at forvalte lovgivningen som de ønsker. Der er forskellige krav fra kommune til kommune og disse krav ændrer sig løbende. Det er derfor vigtigt at kortlægningen af miljøskadelige stoffer er fyldestgørende for at undgå ekstraregninger og ekstraarbejder med yderligere kortlægning og myndighedsbehandling.

De miljøskadelige stoffer forsvinder ikke af sig selv, det er udelukkende et spørgsmål om hvornår i processen at de bliver kortlagt og håndteret.

Forløbet af en nedrivning fra start til slut

1. MILJØSCREENING

Første skridt er miljøscreeningen og kortlægningen af de miljøskadelige stoffer.
En god rapport giver det komplette overblik over omfanget af nedrivning og sanering.

(2. UDBUD)

Med udgangspunkt i rapporten sendes opgaven i udbud. Der indhentes faste priser uden overraskelser. Det kan også være at man gør-det-selv eller en kombination.

3. SANERING

Så skal alle de miljøskadelige stoffer fjernes. Der er måske behov for særlige arbejdsmiljømæssige forholdsregler, såsom personlige værnemidler. Det er vigtigt at der er styr på arbejdernes omfang og risiko.

4. GENBRUG

Inden huset lægges ned, så skal de værdifulde ting reddes. Gulve, tømmer, vinduer, paneler, mursten, fliser og meget mere. Nogle af disse processer kombineres med det tunge maskineri.

5. NEDRIVNING

Sidst men ikke mindst går de tunge maskiner i gang og bygningen fjernes og grunden gøres klar til næste etape.

Har du behov for en miljøscreening eller går du med et spørgsmål?

Ring hellere en gang for meget end en gang for lidt!

Kontakt