PRIS FOR MILJØSCREENING

Prisen for den lovpligtige miljøscreening består altid af 2 eller flere dele.

En grundpris for udarbejdelse af miljøscreeningen/kortlægningen og en pris pr. analyse.

Vi tilbyder som ekstra services at ansøge om nedrivningstilladelse og at anmelde bygningsaffaldet til kommunen.

Holdensens priser er blandt markedets laveste, da vores digitale kortlægning medfører en række fordele.

Prisen for miljøscreeningen afhænger af projektets størrelse og vi giver på mindre projekter altid en garanteret maksimumpris.

Ring og få et godt tilbud på dit projekt!

Vi viser ikke længere vores priser online af konkurrencehensyn.

Kontakt

Står du foran en nedrivning?

Så hjælper vi dig hele vejen i mål.

Ring og få en uforpligtende snak om dit projekt med en Holdensen rådgiver!

Vi kan sørge for at der er styr på hele processen.

Nedrivningstilladelsen (lovpligtig)

Nedrivningstilladelsen.

Nedrivningstilladelsen er nødvendig og må ikke forveksles med anmeldelsen af bygningsaffald. Nedrivningstilladelsen giver dig lov til at nedrive de respektive bygninger, men ikke lov til at gå i gang.

Nedrivningstilladelsen ansøges via bygogmiljø.dk. Vi kan hjælpe med ansøgningen.

Det kan i teorien tage ubegrænset tid at få en nedrivningstilladelse. Leveringstiden afhænger nemlig af kommunen aktuelle sagsbyrde, så det gælder om at få processen i gang så snart beslutningen om nedrivning er truffet.

Det koster et gebyr for sagsbehandlingen hos kommunen, der afhænger af kommunens gældende takster.

Anmeldelse af bygningsaffaldet (lovpligtig)

Du må ikke gå i gang med nedrivning eller bortskaffelse før affaldet er anmeldt og kommunen har anvist affaldet.

Anmeldelse af affald tager typisk 1-2 timer + evt. dialog med kommunen efterfølgende.
Ud fra vores erfaring vil vi ikke anbefale private bygherrer selv at anmelde affaldet.

Det kan tage op til 2 uger at få anvist affaldet på baggrund af en korrekt affaldsanmeldelse.
Det er ved en korrekt og fyldestgørende anmeldelse af affald muligt at få anvisningen og dermed grønt lys til at påbegynde nedrivning og bortskaffelse af affaldet indenfor et par dage ved en høflig henvendelse til sagsbehandleren.

Vi anmelder kun affald til kommunen ved projekter med en Milva rapport.

Har du behov for en miljøscreening, miljø- eller ressourcekortlægning?

Ring hellere en gang for meget end en gang for lidt!

Kontakt