PRIS FOR MILJØKORTLÆGNING

Prisen består af 2 eller flere dele.
En grundpris for udarbejdelse af miljøkortlægning og Milva-rapporten og en pris pr. analyse.
Vi tilbyder som ekstra services at ansøge om nedrivningstilladelse og at anmelde bygningsaffaldet til kommunen.

Herunder finder du prisen på en professionel miljøkortlægning inden nedrivning.

Alle priser er inkl. rådgivning til nedrivningen er overstået!

Bestil Miljøkortlægning

Miljø- og ressourcekortlægningsrapport

4.995,- kr. inkl. moms.

(+ analyser)

  • Uvildig rådgivning hele vejen for at sikre den rigtige pris og en proces uden risiko eller bøvl.
  • Besigtigelse af ejendommen uanset beliggenhed i Danmark – Ingen kørepenge.
  • Prøveudtagning og sagsbehandling af materialeprøver.
  • Udarbejdelse af en MILVA Miljø- og Ressourcerapport.
  • Nedrivningsstrategi der passer til dine ønsker og planer.
  • Vejledning i og hjælp til indhentning af tilbud på sanering og nedrivning.
  • Rådgivning ved valg af nedriver.
  • Rådgivning omkring ‘gør det selv’ arbejder.
  • Telefonisk support og ad libitum rådgivning til nedrivningen er overstået.

Pris pr. analyse

350,- kr. inkl. moms.

Behovet for analyser af risikomaterialer afhænger af projektets omfang, bygningens alder og variation i materialer.

Vi tager analyser, med fokus på totaløkonomien, så du er sikker på at den endelige pris for miljøscreening og sanering bliver så lav som muligt.

Der er behov for det der er, men med vores garanterede maksimumpris er du sikker på ikke at blive ruineret.

Priseksempler for miljøkortlægning og Milva-rapport

Eksempel 1: Sommerhus inkl. 10 analyser – 8.495,- kr. inkl. moms.
(Der er typisk 5-20 analyser i et sommerhus)

Eksempel 2: Enfamilieshus inkl. 20 analyser – 11.995,- kr. inkl. moms.
(Der er typisk 10-30 analyser i et enfamilieshus)

Garanteret maksimumpris!

Med erfaring fra over 500 projekter tør vi garantere dig et maksimum for prisen på din miljøscreening og kortlægningsrapport, så regningen ikke stikker af!

Garanteret maksimumpris for sommerhus på op til 75 m2 : 9.995,- kr. inkl. moms.

Garanteret maksimumpris for enfamilieshus op til 250 m2 : 14.995,- kr. inkl. moms.

Hvis der er behov for flere analyser, så betaler vi.

Bestil Miljøkortlægning

Anmeldelse af affald til kommunen

1.200,- kr. inkl. moms.

Du må ikke gå i gang med nedrivning eller bortskaffelse før affaldet er anmeldt og kommunen har anvist affaldet.

Anmeldelse af affald tager typisk 1-2 timer + evt. dialog med kommunen efterfølgende.
Ud fra vores erfaring vil vi ikke anbefale private bygherrer selv at anmelde affaldet.

Med mere end 500 projekter i bagagen har vi god erfaring med mængdeberegning og korrekt anmeldelse af affald.
Ved anmeldelse af affald er det vigtigt at dele affaldet op i de korrekte sorteringer/fraktioner og angive korrekt estimerede mængder.
Dertil er det vigtigt at der ved de enkelte sorteringer med forurenet eller farligt affald henvises til miljørapportens prøvenumre.
Det er også vigtigt at vedhæfte miljørapporten og analyseresultater.

Det kan tage op til 2 uger at få anvist affaldet på baggrund af en korrekt affaldsanmeldelse.
Det er ved en korrekt og fyldestgørende anmeldelse af affald muligt at få anvisningen og dermed grønt lys til at påbegynde nedrivning og bortskaffelse af affaldet indenfor et par dage ved en høflig henvendelse til sagsbehandleren.

Det varierer fra kommune til kommune, hvor meget af byggeaffaldet der kan afleveres på genbrugspladsen u.b..

Det er bygherres ansvar at anmeldelsen er korrekt, det kan ikke forventes at kommunen er kvalitetskontrol på hverken anmeldelse eller kortlægning af miljøskadelige stoffer, hvorfor det er vigtigt at begge dele er korrekte for at undgå økonomiske konsekvenser.

Vi anmelder kun affald til kommunen ved projekter med en HOLDENSEN miljørapport.

Kontakt os!

Er du blevet træt af dit hus?

Så hjælper vi dig hele vejen i mål med at få det fjernet.

Ring og få et uforpligtende tilbud på miljøscreening og en snak om dit projekt!

Kontakt

Miljørapporten først.

Dernæst indhentning af tilbud.

Der kan ikke indhentes faste tilbud på sanering og nedrivning før der foreligger en kortlægning af de miljøskadelige stoffer.

Hvis nedrivningsentreprenøren står for kortlægningen, så vil saneringen ikke være en del af det indledende tilbud, idet omfanget af saneringen ikke kendes før kortlægningen er udført. Det medfører oftest en dyrere saneringsudgift, end hvis saneringen er inkluderet i tilbuddet og prisen er fast.

Hos HOLDENSEN får du i forbindelse med miljøscreeningen et overslag på hvad nedrivning og sanering bør koste ud fra markedsvilkår og kendskab til branchen. Det er typisk den pris vi lander på når opgaven sendes i udbud.

Miljøskadelige stoffer der kræver professionel sanering.

Det er ikke alle miljøskadelige stoffer der medfører en ekstra saneringsomkostning.

Overordnet set er det primært forurenede malede tunge vægge og malede tunge gulve, der medfører ekstra arbejdstimer til saneringen, idet disse skal afrenses inden nedrivning, hvilket ikke ville være nødvendigt hvis malingen ikke var forurenet.

Fliser, tapet på tunge vægge, lette vægge, træværk m.m. skal alligevel sorteres og bortskaffes og medfører som udgangspunkt kun en ekstraregning i form af dyrere afgifter ved bortskaffelse.

Arbejder med asbest og farligt affald med høje koncentrationer af PCB eller bly kræver særlige forholdregler og medfører også typisk en ekstraudgift.

Hvor mange analyser er der behov for?

Din pris for miljøkortlægningen afhænger af hvor mange analyser der er behov for.

Hos HOLDENSEN er der en gennemprøvet proces, hvor vi tager stilling til alle bygningsdele og overflader.
Der udtages materialeprøver til analyse, hvor der ud fra materialets alder er en risiko for miljøskadelige stoffer. Nogle bygningsdele som eksempelvis fibertagplader fra før 1986 klassificeres som asbestholdigt affald uden behov for analyse.

Der er behov for analyser nok til at kortlægge alle forurenede bygningsdele, således at der ikke kommer ekstraregninger under nedrivningen på grund af “ekstra” forurening.

Der er i alle kommuner retningslinjer for, hvad det forventes at kortlægningen indeholder. Det er uheldigvis endnu ikke en eksakt videnskab, da de enkelte kommuner har mulighed for at forvalte lovgivningen som de ønsker. Der er forskellige krav fra kommune til kommune og disse krav ændrer sig løbende. Det er derfor vigtigt at kortlægningen af miljøskadelige stoffer er fyldestgørende for at undgå ekstraregninger og ekstraarbejder med yderligere kortlægning og myndighedsbehandling.

De miljøskadelige stoffer forsvinder ikke af sig selv, det er udelukkende et spørgsmål om hvornår i processen at de bliver kortlagt og håndteret.

Bestil Miljøkortlægning

Forløbet af en nedrivning fra start til slut

1. MILJØ- OG RESSOURCEKORTLÆGNING

Første skridt er kortlægningen af de miljøskadelige stoffer og ressourcerne.
En god rapport giver det komplette overblik over omfanget af nedrivning og sanering.

(2. UDBUD)

Med udgangspunkt i rapporten sendes opgaven i udbud. Der indhentes faste priser uden overraskelser. Det kan også være at man gør-det-selv eller en kombination.

3. SANERING

Så skal alle de miljøskadelige stoffer fjernes. Der er måske behov for særlige arbejdsmiljømæssige forholdsregler, såsom personlige værnemidler. Det er vigtigt at der er styr på arbejdernes omfang og risiko.

4. GENBRUG

Inden huset lægges ned, så skal de værdifulde ting reddes. Gulve, tømmer, vinduer, paneler, mursten, fliser og meget mere. Nogle af disse processer kombineres med det tunge maskineri.

5. NEDRIVNING

Sidst men ikke mindst går de tunge maskiner i gang og bygningen fjernes og grunden gøres klar til næste etape.

Har du behov for en miljøscreening eller går du med et spørgsmål?

Ring hellere en gang for meget end en gang for lidt!

Kontakt