Kortlægning af 95% af bygningsmassen

Vi kortlægger altid 95% af bygningsmassen. Uden at det koster ekstra.

I kortlægningsprocessen registrerer vi i Milva appen alle bygningens materialer.

Milva supplerer registreringerne med en lang række værdier fra Milvas ressourcedatabase og skaber helstøbte og veldokumenterede materialer klar til næste projekt.

Ressourcepas

Alle bygningens materialer får eget unikke ressourcepas, der følger med materialet.

Ressourcepasset viser materialets parametre, som type, materiale, evt. dimensioner og mængde, samt forureningsgrad og eventuelle forekomster af miljøskadelige stoffer.

Ressource katalog

Alle bygningens materialer er sorteret, så du i gensalgskataloget kun ser de materialer, der er sikre.

Materialerne, som kortlæggeren har vurderet meget egnet til genbrug, er fremhævet som det første.

Det overrasker altid at se, hvor mange ressourcer der har potentiale…

Se et eksempel på et ressourcekataloget her.

Affald eller ressourcer?

Hvis ikke ressourcerne kan genbruges, så kan de sikkert genanvendes eller i yderste instans deponeres.

Alle bygningens materialer er sorteret, så du i fraktionsoversigten, kan se præcis hvordan bygningsaffaldet skal sorteres.

Alle fraktioner har en udførlig liste over alle materialer der skal med.

Se et eksempel på fraktionsoversigten her.

Rådgivere ved kortlægning af ressourcer

Balan Kamaran
Balan KamaranCOO og Seniorrådgiver. Tel. +45 5191 5151
Bygningsingeniør Balan Kamaran er uddannet ved DTU i Lyngby og har 7 års erfaring som miljørådgiver fra de “store” ingeniørhuse og Holdensen.
Balan er tovholder og lead på alle store projekter.
Rasmus Pedersen
Rasmus PedersenSeniorrådgiver
Rasmus har 5 års erfaring fra et af Danmarks største ingeniørhuse med kortlægning af miljøskadelige stoffer og bygherrerådgivning.

Skal vi danne et overblik over dine ressourcer og dit bygningsaffald

Ring hellere en gang for meget end en gang for lidt!

Kontakt