Milva rapporten

Vi kortlægger altid alle materialer i projektet. Uden at det koster ekstra.

Under kortlægningen registrerer vi i Milva appen alle bygningens materialer.

Milva supplerer registreringerne med en lang række værdier fra Milvas ressourcedatabase, og skaber helstøbte og veldokumenterede materialer, klar til næste modtager.

Ressourcepas

Alle bygningens materialer får eget unikke datablad.

Databladet viser materialets parametre, som type, materiale, evt. dimensioner og mængde, affaldsfraktion, EAK-kode, samt forureningsgrad og eventuelle forekomster af miljøskadelige stoffer.

Ressource katalog

Alle bygningens materialer er sorteret, så du i gensalgskataloget kun ser de materialer, der er sikre at genbruge eller genanvende.

Materialerne, som kortlæggeren har vurderet at være oplagte til direkte genbrug, er fremhævet som det første.

Det overrasker altid at se, hvor mange ressourcer der har genbrugspotentiale…

Se et eksempel på et ressourcekataloget her.

Affald eller ressourcer?

Hvis ikke ressourcerne kan genbruges, så kan de sikkert genanvendes eller i yderste instans deponeres.

Alle bygningens materialer er sorteret, så du i fraktionsoversigten, kan se præcis hvordan bygningsaffaldet skal sorteres.

Alle fraktioner har en udførlig liste over alle materialer der skal med.

Se et eksempel på fraktionsoversigten her.

Erfarne rådgivere er vejen til succes

Balan Kamaran
Balan KamaranCOO og Seniorrådgiver. Tel. +45 5191 5151
Bygningsingeniør Balan Kamaran er uddannet ved DTU i Lyngby og siden 2016 arbejdet som miljørådgiver ved de store ingeniørhuse og siden 2021 hos Holdensen.
Balan er projektleder på alle typer projekter.
Rasmus Pedersen
Rasmus PedersenSeniorrådgiver
Rasmus har siden 2014 arbejdet med kortlægning af miljøskadelige stoffer i byggeriet. I efteråret 2021 sluttede han sig til Holdensen efter 5 år som miljørådgiver ved et af de store ingeniørhuse.

Skal vi danne et overblik over dine ressourcer og dit bygningsaffald

Ring hellere en gang for meget end en gang for lidt!

Kontakt