NEDRIVNING
HOLDENSEN KORTLÆGNING

GUIDE: SÅDAN PLANLÆGGER DU DEN GODE NEDRIVNING

Hvordan får du de bedste tilbud på din nedrivning? Og hvordan kommer du nemmeste gennem det kommunale bureaukrati samtidig med, at du sikrer at du og din entreprenør  overholder alle regler om affaldsanmeldelse og arbejdsmiljø (som du faktisk er ansvarlig for). Følg denne guide og kom nemt gennem processen uden at få grå hår.


1. Ansøg: Første skridt er at ansøge kommunen om en nedrivningstilladelse. Den gælder i 12 måneder. Behandlingstiden varierer fra kommune til kommune

OBS! Vær opmærksom på, at det kun er bygningsejeren, der kan ansøge om nedrivningstilladelse.
2. Kortlæg. Når kommunen har godkendt din nedrivningstilladelse, skal du have udført en miljøkortlægning af bygningen. Her undersøges hvilke potentielt sundhedsskadelige og miljøfarlige stoffer, som asbest, PCB, tungmetaller, PAH’er (tjærestoffer) og klorparaffiner, der findes i de dele af bygningen, som skal rivers ned.

Miljøkortlægningen skal efterfølgende bruges til at anmelde affald til kommunen. Derudover er den nødvendig for at overholde arbejdsmiljøbekendtgørelsen, hvilket er dit ansvar som bygherre.

Guide: Miljøscreening eller miljøkortlægning - hvad skal du vælge?

OBS: Holdensen anbefaler som udgangspunkt altid en komplet miljø- og ressourcekortlægning med Milva.
3. Anmeld. Herefter skal du anmelde dit byggeaffald til kommunen. Det skal ske senest 14 dage før nedrivning, og er et krav før arbejdet må påbegyndes. Dette kan også gøres i samarbejde med entreprenøren.
Button Text
Med en grundig miljøkortlægning er anmeldelse af byggeaffald ingen sag. Med en overfladisk miljøscreening risikerer du til gengæld, at kommunen kræver opfølgende prøveudtag og bedre dokumentation af ejendommen.

OBS! Det er ulovligt at påbegynde hele eller dele af nedrivningen, før affaldsanmeldelsen er godkendt. I værste fald kan det medføre store bøder.
4. Planlæg. Med overblik over byggeaffald og saneringsopgaver kan du begynde at indhente tilbud på nedrivning og bortskaffelse af affald. Eller vælge at gøre det selv.

Der kan være mange penge at spare ved selv at trække i arbejdstøjet. Men arbejdet kan også være forbundet med sundhedsrisici og mulighed for fejl - især i forbindelse med saneringsopgaver.

OBS! Ved opgaver med støvende asbestarbejde vil vi altid anbefale, at man hyrer en fagmand. Som det eneste sted i processen kræves det af professionelle, at de har et certifikat for at måtte udføre denne opgave.


Som privat kan du i teorien udføre alt arbejdet selv. Dog stiller det høje krav til din faglighed, hvis du ikke ønsker at udsætte dig selv eller lokalområdet for unødvendige sundhedsrisici samt overholdelse af lovgivningen.
5. Udbyd. Når du har bestemt hvilke arbejdsopgaver, du vil sende i udbud, skal selve udbuddet formuleres.

Jo bedre miljøkortlægning, jo mere retvisende tilbud kan du indhente fra entreprenøren. Så enkelt er det. En god kortlægning medfører, at der er mindre risiko for at ubekendte dukker op under arbejdet, hvilket kan medføre uforholdsmæssigt store ekstraudgifter for bygherre.

OBS: Hos Holdensen udfører vi altid en miljø- og ressourcekortlægning fra start, til den samme pris som en miljøscreening.

Husk: Den billigste pris i tilbuddet betyder nødvendigvis ikke den billigste pris ved afsluttet arbejde. Rådfør dig med din uvildige byggerådgiver inden du vælger en entreprenør.

Vi kortlægger altid alle materialer i projektet, når vi miljø- og ressource-kortlægger. Uden at det koster ekstra.

En miljø- og ressourcekortlægning* fra Holdensen giver dig et indgående indblik i bygningsmassen. Alle materialer registreres i Milva-appen, hvilket giver dig en hurtigere, mere detaljeret og billigere kortlægning sammenlignet med en analog kortlægning**.
* Gælder kun ifbm. miljø- og ressourcekortlægning. Ved miljøscreening (miljøkortlægning) kortlægges kun de miljøproblematiske materialer. I tvivl om hvad du skal vælge? Se vores guide her.
** Test udført på projekter med gennemsnitligt 200 analyser viser en omkostningsreduktion på 20-30 % i forhold til nuværende analoge alternativer
6. Udfør. Når huset skal rives ned og affaldet bortskaffes, er det vigtigt, at have klare aftaler med den valgte entreprenør eller andre samarbejdspartnere (f.eks. hvis du udfører noget af arbejdet selv). Husk at aftale en proces for, hvordan vejesedlerne fra det afleverede affald bliver indsendt til kommunen.

OBS! Selvom du hyrer en entreprenør, har du som bygherre stadig ansvar for de udførendes arbejdsforhold. Det forpligter dig til at have styr på PSS-planer (Plan for sikkerhed og sundhed), arbejdsprocesser og eventuelt asbestcertificeringer.
7. Afslut. Når arbejdet er overstået skal du have afsluttet din sag. Det gør du ved at indsende kvitteringer på dit affald. Som det sidste skal du færdigmelde nedrivningen til kommunen og sikre dig, at BBR er blevet opdateret med de nye oplysninger.

Hvis du har benyttet en entreprenør, er det vigtigt, at du og din entreprenør har lavet en proces for, hvordan vejesedlerne fra det afleverede affald bliver indsendt til kommunen.

OBS: Uden vejesedler kan affaldet betragtes som ulovligt bortskaffet, hvilket kan medføre store bøder alt afhængigt af affaldstypen.
Kontakt en rådgiver
Tak for din besked, vi vender tilbage hurtigst muligt
Hov! Noget gik galt, prøv igen
Tue holdesen
Tue Holdensen, Direktør i Holdensen - en del af Milva
- Den rigtige rådgiver kan betyde forskellen på en mindre formue, utilsigtede lovbrud eller unødvendig livsfare. Vi har stiftet Holdensen Rådgivning for at hæve branchestandarden.

Vores seks rådgivere har erfaringer og kompetencer fra alle type projekter i alle størrelser, og med vidt forskellige behov og ambitioner.

Som din uvildige og dybt professionelle rådgiver hjælper vi dig sikkert i mål!