Både Holdensen og Milva vokser.
Vi har brug for dig.

Rådgivning og udvikling

Miljøkortlægger og rådgiver.

Programmør

Full Stack, Front/Backend (Vue.js)

Our mission is to eradicate waste

Vi har en plan om at udrydde begrebet affald. Alle bygningsdele er ressourcer, som hører til i et kontinuerligt kredsløb.
Vi har i den eksisterende bygningsmasse en lang række miljøskadelige materialer fra fortiden, der medfører spild af ressourcer, liv og tid.

Med de rigtige digitale værktøjer, processer og den rette strategi, så kan vi løbende minimere spildet og ultimativt fjerne begrebet “affald”.

Spild af ressourcer

Mursten, tømmer, jern, gips og en lang række andre rene materialer genanvendes. En del kan også genbruges. Vi kortlægger, synliggør og udbyder ressourcerne i den ældre bygningsmasse, så langt flere materialer kommer direkte tilbage i kredsløbet.

Fortidens synder, kompositter og uhensigtmæssige konstruktioner betyder at der er ressourcer der må deponeres. Deponi er spild. Deponi er unødvendigt. Der er alternativer til “engangsmaterialer”. Vi vil blande os i nybyg, så genbrug og genanvendelse designes ind i ny bygningsmasse.

Spild af liv

Fortidens synder – de miljø og sundhedsskadelige stoffer i den ældre bygningsmasse er en byrde vi tager seriøst.

De miljøskadelige stoffer og offentlighedens generelle uvidenhed om deres eksistens koster liv. Det koster liv for dem der river ned, for dem der uvidende bliver eksponeret for byggeaffaldet eller som følge af miljøforurening.

Asbesten alene tager livet af 150 mennesker om året. Et spild af liv, der med den rette kortlægning, sanering og bortskaffelse kan elimineres.

Spild af tid

Vi drukner i bureaukrati. Der mangler system i systemet, der mangler logik, der mangler viden.

MILVA er den røde tråd ved nedrivning, fra kortlægningen og hele vejen til materialerne har fået nyt liv og nyt liv og nyt liv. Sagsbehandling, dokumentation og sporbarhed uden unødvendig spild af tid. Vores AI ved allerede mere end de fleste og med den rette kortlægning og data kan MILVA klare langt de fleste bureaukratiske opgaver på et splitsekund.

Har du behov for en miljøscreening eller går du med et spørgsmål?

Ring hellere en gang for meget end en gang for lidt!

Kontakt